پیش‌بینی تقاضای پلی پروپیلن چین در ٣ سناریو

سه سناریو برای تجارت پلی‌پروپیلن چین پیش بینی شده است. به گزارش اینپیا بر اساس داده‌های ICIS، حدود 4.2 میلیون تن در سال ظرفیت جدید تولید PP در چین احتمالا برنامه‌ریزی شده که به طور عمومی اعلام نشده است. در این سه سناریو به دلیل محدودیت آب و هوایی، فرض شده است که این ظرفیت […]

سه سناریو برای تجارت پلی‌پروپیلن چین پیش بینی شده است.

به گزارش اینپیا بر اساس داده‌های ICIS، حدود 4.2 میلیون تن در سال ظرفیت جدید تولید PP در چین احتمالا برنامه‌ریزی شده که به طور عمومی اعلام نشده است.

در این سه سناریو به دلیل محدودیت آب و هوایی، فرض شده است که این ظرفیت جدید ایجاد نمی‌شود.

در سناریوی اول رشد سالانه تقاضای PP و نرخ بهره‌برداری به ترتیب 4% و 82% در نظر گرفته شده است. ضمنا 845 هزارتن در سال ظرفیت تاییدشده PP نیز ایجاد خواهد شد.

در سناریوی دوم فقط ظرفیت تولید جدید سناریوی اول حذف شده است.

در سناریو سوم رشد سالانه تقاضا PP چین 2% و نرخ بهره‌برداری نیز به 87% می‌رسد. ظرفیت جدید تولید PP نیز صرف نظر می‌شود. افزایش نرخ بهره‌وری به علت تصمیم چین به بازسازی پتروشیمی‌ها است.

بر این اساس چین در سناریو اول و دوم واردکننده PP خواهد ماند و در افق 2031 به ترتیب حدود 4 و 7 میلیون تن سالانه وارد خواهد کرد در حالی بر اساس سناریو دوم از 2023 صادرات PP را آغاز خواهد کرد و در افق 2031 حدود 3میلیون تن سالانه صادرات خواهد داشت.

مرکز مطالعات زنجیره ارزش