چشم انداز کلی بازار اتیلن / تغییر جهت محسوس این بازار 

یادداشت مهتاب راه چمنی؛  کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن بازار اتیلن و مشتقات آن که نسبت به دیگر گروه های پتروشیمیایی کمتر از اثرات سوء کووید 19 بهره بود، حالا مدت هاست که با افت نرخ جدی همراه شده است و اثر آن را بر فرآورده های پایین دستی هم شاهد هستیم. […]

یادداشت مهتاب راه چمنی؛ 
کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
بازار اتیلن و مشتقات آن که نسبت به دیگر گروه های پتروشیمیایی کمتر از اثرات سوء کووید 19 بهره بود، حالا مدت هاست که با افت نرخ جدی همراه شده است و اثر آن را بر فرآورده های پایین دستی هم شاهد هستیم. قیمت های اتیلن از اواسط سپتامبر به طور قابل توجهی کاهش یافته زیرا بیش از 100,000 تن محموله با منشأ ایالات متحده برای تحویل در ماه نوامبر، وارد روند عرضه شده است. میانگین چهار هفته ای اسپرد اتیلن به نفتا از رقم 331 دلار در هر تن در ماه سپتامبر به رقم 152 دلار در هر تن کاهش یافته است. این در حالی است که دامنه‌ی اختلاف قیمت سر به سر برای اکثر واحدهای کراکر نفتا در منطقه ی آسیا – پسیفیک در حدود بازه ی 300-350 دلار در هر تن می باشد. این امر باعث شده که واحدهای کراکر آسیایی به کاهش تولید خود در سه ماهه‌ی چهارم ادامه دهند و در زمان مناسب، عرضه ی منطقه ای را کاهش دهند. چشم انداز تقاضای اتیلن در آسیا به طور کلی ضعیف است. فصل اوج تقاضا در چین که از سپتامبر تا اکتبر می باشد، به پایان خود نزدیک می‌شود و سیاست کووید صفر و اقدامات محدودکننده‌ی سختگیرانه پس از تعطیلات در سراسر چین هم چنان تقاضا از سوی مصرف کننده را مختل می نماید. براساس داده های اقتصادی ماه آگوست چین، سرمایه گذاری در بخش املاک با کاهش بیش تری همراه بوده و تقاضای صادرات نیز در نتیجه‌ی کاهش تقاضای جهانی، کاهش یافته است. در ایالات متحده هم قیمت‌ها نسبتاً ثابت بوده‌اند و پیش بینی می شود که بازار هم چنان با عرضه‌ی بیش از حد مواجه باشد. عرضه ای که تقاضایی را در بر ندارد و به همین واسطه پیش بینی ها از ادامه این روند تا ابتدای سال 2023 پابرجاست. باید اشاره کنیم که فارغ از بحث تقاضا روند نوسانی بهای نفت اگرچه در نرخ های بالای 80 دلاری ادامه داشته است، منجر به ایجاد چشم اندازی منفی در میان متقاضیانی شده است که پیشبرد اهداف خود را به سال آتی منتقل کرده اند.