چهل و نهمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

صبح امروز چهل و نهمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سعید زمان زاده رئیس کمیسیون بازرگانی و جمعی از فعالان صنایع پلیمری برگزار شد، مباحثی در رابطه با تدوین شیوه نامه عرضه اعتباری مطرح شد.

دستور العمل این جلسه به شرح زیر می باشد:

-تنظیم و ارسال نامه به شرکت ملی پتروشیمی در جهت استمرار عرضه های اعتباری به صورت منظم و 2 بار در هفته( ترجیحا در هفته آخر هر ماه صورت نگیرد.)

-نامه نگاری با بانک مرکزی برای قبول ضمانت نامه های بانکی از طریق شرکت های پتروشیمی و همچنین موظف کردن بانک ها برای تنظیم اعتبارهای اسنادی( LC).