کاهش سهمیه‌های بهین یابی به چه دلیل صورت گرفته است؟

برخی از فعالان صنعت پلیمر، امروز (11 مرداد 1400) از کاهش سهمیه های بهین یابی خود برای خرید مواد اولیه در بورس کالا خبر دادند. به گزارش اینپیا، پیگیری های صورت گرفته از وزارت صمت نشان داد که این کاهش سهمیه های بهین یابی به دلیل عدم ثبت فاکتورهای فروش توسط واحدهای تولیدیپ در سامانه […]

برخی از فعالان صنعت پلیمر، امروز (11 مرداد 1400) از کاهش سهمیه های بهین یابی خود برای خرید مواد اولیه در بورس کالا خبر دادند.

به گزارش اینپیا، پیگیری های صورت گرفته از وزارت صمت نشان داد که این کاهش سهمیه های بهین یابی به دلیل عدم ثبت فاکتورهای فروش توسط واحدهای تولیدیپ در سامانه جامع تجارت صورت گرفته است.

بر اساس طرح افق، واحدهایی که فاکتورهای فروش خود را در سامانه جامعه تجارت به ثبت نرسانند با کاهش سهمیه مواجه خواهند شد.

اطلاعات دریافت شده از دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت حاکی از آن است که بررسی فاکتورهای سه ماهه آخر سال ۹۹ و سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، صورت گرفته است و واحدهایی که فاکتورهای خود را ثبت نکرده اند، با کاهش سهمیه رو به رو شده اند.