گزارش چهاردهمین جلسه کمیسیون بازرگانی

به گزارش اینپیا، چهاردهمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی با هدف ارایه راهکار و برنامه های اجرایی در جهت تسهیل تامین مواد اولیه برای اعضاء، تامین به موقع با قیمت مناسب و قابل پیش بینی تشکیل گردید.   موضوعات با سرفصل های زیر در جلسه طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:   واقعی […]

به گزارش اینپیا، چهاردهمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی با هدف ارایه راهکار و برنامه های اجرایی در جهت تسهیل تامین مواد اولیه برای اعضاء، تامین به موقع با قیمت مناسب و قابل پیش بینی تشکیل گردید.

 

موضوعات با سرفصل های زیر در جلسه طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

 

واقعی کردن طرف تقاضا
در این راستا اصلاح سایت بهین یاب در دستور کار باشد، بطوریکه ظرفیت خرید هربنگاه بر اساس تعداد کارکنان، میزان برق مصرفی و میزان پرداخت ارزش افزوده باشد.

 

نزدیک شدن به طرف عرضه
در این راستا با یک برنامه منظم به انجمن کارفرمائی پتروشیمی نزدیک شویم، بطوریکه بتوانیم در تعیین میزان عرضه هر نوع مواد در هفته باآنها به توافق پایدار برسیم.

 

افزایش عرضه در داخل
در این راستا از طرح اتاق ایران برای لغو معافیت صادرات مواد پلیمری فعالانه حمایت شود.

 

نظارت بر عرضه (رگلاتوری)
در این راستا در یک سیستم به روز برای رصد عرضه ها در بورس فراهم کنیم و هرکجا که عرضه در بورس کم باشد بلافاصله با مراجع ذیربط مانند وزارت صنعت، شورای رقابت، کمیسیون صنایع مجلس،…. مکاتبه کرده و درخواست افزایش عرضه کنیم.

 

ایجاد اتحاد در بخش تقاضا
در این راستا یک شرکت بازرگانی(تعاونی) تاسیس شود بطوریکه بتواند خرید در بورس را برای بنگاه های تعیین کننده و فعال بصورت یکجا انجام دهد، این کار از یک طرف برای بنگاه ها کم هزینه باشد و از طرف دیگر این شرکت بازرگانی بتواند در پارامترهای معاملات بورس اثر گذار باشد.

 

در ادامه، اعضای کمیسیون پس از بررسی اجمالی موارد فوق، بندهای زیر را پیشنهاد و نهایتا با تصمیم جمع به اهداف و راهکارها اضافه شد:

 

– روش تعیین قیمت مواد در بورس (فرمول مورد استفاده )
– تلاش برای احیایی کارگروه شورای رقابت
– رعایت کف عرضه (بازبینی کف عرضه های گذشته و سپس اقدام برای اجرایی شدن )

همچنین با توجه به اینکه کارگروه پتروشیمی شورای رقابت تاثیرات مثبتی بر عرضه ها در بورس داشتند، مقرر شد طی مکاتبه رسمی انجمن ملی، احیای کارگروه پتروشیمی شورای رقابت درخواست گردد.

 

درخصوص کم بودن عرضه های بورس نسبت به کف عرضه درخواستی، تصمیم نهایی مبتنی بر ارایه لیست کف عرضه های درخواست شده (آرشیو )، گزارشی از عرضه های بورس در فروردین ماه و بخصوص عرضه های 27.28 فروردین، اقلامی که به رقابت رفته و اقلامی که به مچینگ رفته است و قیمت جهانی و منطقه ایی مواد پلیمری گردید که در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

 

همچنین نظر به اهمیت اساسنامه/آئین نامه و مقررات بورس و ضرورت آشنایی دقیق با ساختار بورس، اعضاء کمیسیون به اتفاق نظر بررسی و تصمیم گیری نهایی را به جلسه بعد موکول نمودند.

 

حاضرین در جلسه:

مهدی پورقاضی، نیرومند پلیمر / جواد هوبه فکر، البرز پلاستیک / کامیار پیریایی، جی آی تی / بابک دیانت پی، انجمن پلی ایتلن / علیرضا ترک، پایدار پلیمر / محمد کریم خرازی، انجمن پلی ایتلن / مریم شمس، صنایع خوزستان / علی معین فر، کارنو / عباسعلی متوسلیان، یزدپولیکا / ظفرامیربگ لویی، انجمن ظروف / سعید ترکمان، طب پلاستیک / جواد موسوی، انجمن ملی / میثم سُلگی، نیرومند پلیمر / کاظم ظهیری، ایران برس / ستاره اقبال، انجمن ملی.