ساعت :

خاموشی ها

خاموشی ها به جان تولید افتاده است/مسئولان تدبیری کنند
4 تیر 1403

خاموشی ها به جان تولید افتاده است/مسئولان تدبیری کنند

به نظر می رسد سال 1403 برای واحدهای تولیدی و صنایع سال دشواری باشد. این موضوع بدان جهت است اگرچه ما در ابتدای فصل تابستان هستیم اما خاموشی های برنامه ریزی شده  با حجم وسیعی آغاز شده و شواهد و قرائن نیز می توان برداشت کرد که این قطعی ها تا پایان این فصل گسترده تر شده و رکورد بزند.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.