ساعت :

نشست آلودگی پلاستیکها

نماینده انجمن ملی در اولین نشست هماهنگی اوپک درخصوص سند الزام آور آلودگی پلاستیک ها
18 اسفند 1402
مهندس علیرضا صحاف امین نماینده ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر یران در نشست اوپک گزارش داد

نماینده انجمن ملی در اولین نشست هماهنگی اوپک درخصوص سند الزام آور آلودگی پلاستیک ها

اولین نشست هماهنگی اوپک در مورد سند بین المللی الزام آور قانونی در مورد آلودگی پلاستیک در 6 مارس 2024 با حضور نمایندگان کشورهای اوپک و غیراوپک شرکت کننده در منشور همکاری (CoC) برگزار شد.  مهندس علیرضا صحاف امین بعنوان نماینده ایران و  انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این شست حاضر شده و در خصوص موضوعات مطرح شده در سند آلودگی پلاستیک ها سخنرانی کردند و به سوالات نمایندگان سایر کشورها در این خصوص پاسخ دادند.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.