آثار کووید-۱۹ بر صنعت پتروشیمی جهان

به گزارش اینپیا بر اساس اعلام موسسه مکنزی، رهبران صنایع شیمیایی و سرمایه‌گذاران مالی به طور یکسان باید چشم‌اندازها و دستورالعمل‌های مدیریتی خود را برای تمرکز بر سناریوهای بازیابی، زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و بهره‌وری سرمایه به‌روز کنند.   نظر به تغییر شرایط تقاضای جهانی، لازم است تولیدکنندگان این صنعت با توجه به چشم‌‏انداز جهانی، تحلیل و ارزیابی […]

به گزارش اینپیا بر اساس اعلام موسسه مکنزی، رهبران صنایع شیمیایی و سرمایه‌گذاران مالی به طور یکسان باید چشم‌اندازها و دستورالعمل‌های مدیریتی خود را برای تمرکز بر سناریوهای بازیابی، زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و بهره‌وری سرمایه به‌روز کنند.

 

نظر به تغییر شرایط تقاضای جهانی، لازم است تولیدکنندگان این صنعت با توجه به چشم‌‏انداز جهانی، تحلیل و ارزیابی صحیحی از طرح‌ها و برنامه‌های توسعه آتی خود با توجه به وضعیت رقبا داشته باشند.

 

برای مشاهده کامل این گزارش روی لینک زیر کلیک کنید.

آثار کووید-۱۹ بر صنعت پتروشیمی جهان