ارائه 5 نسخه از گزارش های کمیسیون به شورای رقابت

به گزارش اینپیا، اعضای حاضر در این جلسه عبارت بودند از: مهندس صحاف امین، رییس کمیسیون بازرگانی، محمد کریم خرازی، جواد هوبه فکر، کامیار پریایی، داوود اسدی، بابک دیانت پی، امید فرجی، جواد موسوی، اعظم محرمخانی، ستاره اقبال و میلاد جانه. مهندس صحاف امین، نایب رییس انجمن ملی پلاستیک ایران در ابتدای  این نشست در رابطه […]

به گزارش اینپیا، اعضای حاضر در این جلسه عبارت بودند از: مهندس صحاف امین، رییس کمیسیون بازرگانی، محمد کریم خرازی، جواد هوبه فکر، کامیار پریایی، داوود اسدی، بابک دیانت پی، امید فرجی، جواد موسوی، اعظم محرمخانی، ستاره اقبال و میلاد جانه.

مهندس صحاف امین، نایب رییس انجمن ملی پلاستیک ایران در ابتدای  این نشست در رابطه با رکود اقتصادی اللخصوص در صنعت ساختمان گفت: اقتصاد با امنیت و آرامش محیط خیلی در ارتباط است و وقتی که در شرکت یا دفتری چند نفر با هم برای اداره آن تفاهم داشته باشند کارها بسیار درست و خوب پیش می رود اما در صورت عدم تفاهم و وجود تنش کاری پیش نخواهد رفت که متاسفانه در مملکت ما به این مشکل دچار است که هیچکس تکلیف خود را نمی داند و کسانی که پولدار هستند وابستگی ای برای راه اندازی کسب و کار ندارند و کسانی هم که هستند بیشتر سرمایه شان را در خارج از کشور برده اند و خود دولت هم که مسوول است درگیر یک مخارجی است که کنترلی در آن ندارد و بخش های دولتی هم که پولی در بساط ندارند در نتیجه این وضع کنونی ادامه دارد.

در ادامه این نشست سید جواد موسوی، کارشناس بورس انجمن ملی پلاستیک ضمن ارائه گزارش مقایسه قیمت بازار محصولات پتروشیمی در سه ماهه اول سال 96 و 95 در رابطه با عرضه گریدهای مختلف گفت: در اکثریت گریدها کف عرضه رعایت می شود به جز 2 گرید که در آن کف عرضه رعایت نمی شود که یکی از این گریدها پلی پروپیلن نساجی است که البته باز وضع آن از شیمیایی بهتر است به این دلیل که هم تولیدکننده های بیشتری دارد و هم اگر یک هفته 7 هزار تن عرضه دارد هفته بعد آن با عرضه 9 هزار تنی آن کمبود را جبران کرده و تعادل را برقرار می سازد هر چند که این کم و زیاد کردن عرضه ها دستاویزی شده است تا پتروشیمی ها به این بهانه قیمت را کم و زیاد کنند.

موسوی افزود: متاسفانه کف عرضه 8 هزار تنی که برای پلی پروپیلن نساجی تعیین شده است بسیار پایین است و جوابگوی نیاز این گرید در یران نیست.

در پلی پروپیلن شیمیایی اوضاع بسیار بدتر از مخصوصا در پایپ آن همیشه از اول امسال تا کنون تقاضا 20 برابر عرضه بوده است که این تازه بهترین حالت آن بوده است.

وی ادامه داد: میزان عرضه ها 200 هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است و امسال اختلاف عرضه و تقاضا در ماه حدود 30 هزار تن بوده است این در حالی است که سال گذشته میزان تقاضا 3 برابر عرضه بوده است و این نشان از رسیدن به یک تعادل نسبی و منطقی بین عرضه و تقاضا دارد.

 

605 هزار تن؛ حجم معاملات محصولات پتروشیمی در 3 ماهه اول امسال

کارشناس بورس انجمن ملی پلاستیک ایران افزود: حجم معاملات 3 ماهه اول امسال 605 هزار تن بوده است این در حالی است که در 3 ماهه اول سال گذشته 558 هزار تن بوده است.

وی ادامه داد: ما هر هفته 15 تا 20 گرید رقابتی داریم که از این تعداد 5 گرید رقابتش بد بوده و باقی گریدها بین 1 درصد تا 3 درصد است که متعادل و معقول است.