وزیر صمت:

ارزآوران در اولویت تخصیص ارز هستند

وزیر صمت گفت: شرکت هایی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند که ارزاورتر هستند و در تحقق شعار سال نیز موفق ترند و همچنین شرکت‌هایی در اولویت هستند که ارزبری کمتری دارند.

عباس علی آبادی وزیر صمت در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران و دومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در نشستی با اصحاب رسانه گفت: از صد کشور دنیا در این رویداد حضور دارند که تعداد آنها از ۲۰۰۰ نفر فراتر می رود بنابراین تلاش داریم به این مهمانان نشان دهیم که ما ملتی بزرگ و با تمدنی کهن هستیم.

وی افزود: مقام رهبری سالهاست که سال را با تمرکز بر اقتصاد انتخاب می کنند و بر تولید تمرمز دارند امسال نیز جهش تولید با همکاری مردم به عنوان شعار سال عنوان شده است.

علی آبادی ادامه داد: بدون تردید هیچ فرد عالم و آگاهی نمی‌گوید برای حل مشکلات جامعه باید از تولید فاصله گرفت، همچنین وقتی می گویند جهش یعنی فقط رشد کافی نیست و باید تولید را بیش از اینها رشد داد و نیازهای مردم باید به صورت انبوه برطرف شود تا کاستی ها جبران شود.

وزیر صمت اظهار کرد: برای تحقق جهش و تولید باید گفت که هر چه در این زمینه ها انجام دهیم کافی نیست و محدودیتی  وجود ندارد.

وی در ادامه به موضوع تامین ارز مورد نیاز تولید پرداخت و گفت: تامین ارز به معنای این است که به پولی دست یابیم که تولید به آن نیاز دارد و این امر با صادرات محقق می شود بنابراین رویداد امروز هم با هدف تحقق شعار سال انجام می شود، ما می خواهیم ارزآوری را توسعه دهیم بنابراین شرکت هایی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند که ارزاورتر هستند و در تحقق شعار سال نیز موفق‌ترند و همچنین شرکت هایی در اولویت هستند که ارزبری کمتری دارند.

وی تصریح کرد: در موضوع ارز وزارت صمت مبتنی بر محورهای یادشده از امکانات خود استفاده می کند.

علی آبادی در ادامه از تکمیل سرمایه گذاری های ناقص گفت و اظهار کرد: وزارت صمت در تلاش برای تامین شرکت هایی است که توجه به شعار سال دارند. شرکت‌هایی که تولید را رشد می دهند و صادرات آنها دانش بنیان است. خوشبختانه هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولتی در تحقق آنچه شرح داده شد وجود دارد.

وی یادآور شد: توسعه بازارهای صادراتی پیش نیاز جهش تولید است امروز چالشی که در جهش تولید داریم بازاریابی برای آن است و این نمایشگاه با هدف توسعه بازار برگزار شده است. در همین راستا مقابله با قاچاق با هدف جهش تولید در دستور کار وزارت صمت است.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: در این رویداد می خواهیم خود را به دنیا معرفی کنیم و توانمندی هایی که داریم و دنیا از آن بی‌خبرند را ارایه کنیم.

وی گفت: هزار مانع از جمله انرژی در مسیر جهش تولید وجود دارد در حالی که تولید کلید حل مشکلات ماست. در این شرایط باید تولید را تسهیل کرد و موانع را از مقابل آن برداشت و در نتیجه اولویت در تامین انرژی باید با تولید باشد نه اینکه کمترین امکانات به تولید اختصاص یابد.

علی آبادی در ادامه به موضوع همکاری با آفریقا پرداخت و گفت: آفریقا چنانچه پیشتر اشاره کردم اقیانوس فرصت هاست چون کمتر توسعه یافته است و فرصت های زیادی برای پیمانکاران ایرانی در آنجا نهفته است این کشور در نزدیکی خط استوا قرار دارد و کشاورزی صنعتی می تواند به خوبی در آنجا توسعه یابد.

وی تاکید کرد: تداوم در ارتباطات وقتی اتفاق می افتاد که ارتباط برد-برد باشد نه اینکه با نگاه کشورهای غربی به این قاره وارد شویم و تنها مواد اولیه این قاره را به نفع خود استخراج کنیم.

وی در ادامه از امکان استفاده از سرمایه خرد مردم در تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های ناقص اشاره کرد و گفت: رهبری در شعار سال به موضوع حداکثرسازی حضور مردم را اشاره کردند. این در حالی است که مشکل مالی همیشه هست و این موضوع همیشه باعث تاخیر در اتمام پروژه ها شده است، برای رفع این مشکل باید از سرمایه های خرد مردم استفاده شود در وزارت صمت در تلاش هستیم شرایطی را فراهم کنیم که این امر محقق شود.