ساعت :
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 7 خرداد 1402 اعلام شد.
7 خرداد 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 7 خرداد 1402 اعلام شد.

یمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 7 خرداد 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285,000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 اردیبهشت 1402 اعلام شد
24 اردیبهشت 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 اردیبهشت 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 اردیبهشت 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285.000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 اردیبهشت 1402 اعلام شد
17 اردیبهشت 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 اردیبهشت 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 اردیبهشت 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285.000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 اردیبهشت 1402 اعلام شد
10 اردیبهشت 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 اردیبهشت 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 اردیبهشت 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285،000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 فروردین 1402 اعلام شد
27 فروردین 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 فروردین 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 فروردین 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285,000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 فروردین 1402 اعلام شد
20 فروردین 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 فروردین 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 فروردین 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285,000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 21 اسفند 1401 اعلام شد
21 اسفند 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 21 اسفند 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 21 اسفند 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 283.718 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 اسفند 1401 اعلام شد
14 اسفند 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 اسفند 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 اسفند 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 283.718 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 7 اسفند 1401 اعلام شد
7 اسفند 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 7 اسفند 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز7 اسفند 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 283.718 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 بهمن 1401 اعلام شد
30 بهمن 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 بهمن 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 بهمن 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 283.718ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.