ساعت :
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 19 شهریور 1402 اعلام شد
19 شهریور 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 19 شهریور 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 19شهریور 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی375,350 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 شهریور 1402 اعلام شد
12 شهریور 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 شهریور 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 شهریور 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 375,350 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل کلیک کنید.    

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 5 شهریور 1402 اعلام شد
5 شهریور 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 5 شهریور 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 5 شهریور 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285،000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 مرداد 1402 اعلام شد
29 مرداد 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 مرداد 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 مرداد 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285,000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 22 مرداد 1402 اعلام شد
22 مرداد 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 22 مرداد 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 22 مرداد 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285.000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 مرداد 1402 اعلام شد
15 مرداد 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 مرداد 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 مرداد 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285.000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

8 مرداد 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 8 مرداد 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 8 مرداد 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285،000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 مرداد 1402 اعلام شد
1 مرداد 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 مرداد 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 مرداد 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285،000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 25 تیر 1402 اعلام شد.
25 تیر 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 25 تیر 1402 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 25 تیر 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285,000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 18 تیر 1402 اعلام شد
18 تیر 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 18 تیر 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 18 تیر 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 285,000 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.