ساعت :
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27شهریور 1401 اعلام شد
27 شهریور 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27شهریور 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 شهریور 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 268،894 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 شهریور 1401 اعلام شد
20 شهریور 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 شهریور 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 شهریور 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 267،539 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 شهریور 1401 اعلام شد
13 شهریور 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 شهریور 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 شهریور 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 265،987 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 6 شهریور 1401 اعلام شد
6 شهریور 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 6 شهریور 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 6 شهریور 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 264,784 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 مرداد 1401 اعلام شد
30 مرداد 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 مرداد 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 30 مرداد 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 264,467 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 23 مرداد 1401 اعلام شد
23 مرداد 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 23 مرداد 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 23 مرداد 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 264،983 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 مرداد 1401 اعلام شد
9 مرداد 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 مرداد 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 مرداد 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 263848 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 مرداد 1401 اعلام شد
2 مرداد 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 مرداد 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 مرداد 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 261944.5 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 26 تیر 1401 اعلام شد
26 تیر 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 26 تیر 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 26 تیر 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 261,508 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 تیر 1401 اعلام شد
12 تیر 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 تیر 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 12 تیر 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 255,232 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

برو بالا
برای ثبت نام کلیک کن
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید