ساعت :
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 19 فروردین 1403 اعلام شد
19 فروردین 1403

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 19 فروردین 1403 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 19 فروردین 1403 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 405852 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 اسفند 1402 اعلام شد
27 اسفند 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 اسفند 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز27 اسفند 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 403215ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 اسفند 1402 اعلام شد
20 اسفند 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 اسفند 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 اسفند 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 400243 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 بهمن 1402 اعلام شد.
29 بهمن 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 بهمن 1402 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 بهمن 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 396779.83 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن اعلام شد
15 بهمن 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 15 بهمن 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 39،5220 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 8 بهمن 1402 اعلام شد.
8 بهمن 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 8 بهمن 1402 اعلام شد.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 8 بهمن 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  395,232 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 بهمن 1402 اعلام شد
1 بهمن 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 بهمن 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 بهمن 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 395،251 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 دی 1402 اعلام شد
24 دی 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 دی 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 دی 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 395283.83 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 دی 1402 اعلام شد
17 دی 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 دی 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 دی 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 392638.00 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 دی 1402 اعلام شد
10 دی 1402

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 دی 1402 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 10 دی 1402 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 390،361.33 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.