ساعت :
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 16 بهمن 1401 اعلام شد
16 بهمن 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 16 بهمن 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 16 بهمن 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 283.718 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.  

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 بهمن 1401 اعلام شد
9 بهمن 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 بهمن 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 9 بهمن 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 283.718ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 2 بهمن 1401 اعلام شد
2 بهمن 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 2 بهمن 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 2 بهمن 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 283.718 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 18 دی 1401 اعلام شد
18 دی 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 18 دی 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 18 دی 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 283.718ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 11 دی 1401 اعلام شد
11 دی 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 11 دی 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 11 دی 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 288.930 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.  

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 4 دی 1401 اعلام شد
4 دی 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 4 دی 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 4 دی 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 287،390 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 آذر 1401 اعلام شد
27 آذر 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 آذر 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 27 آذر 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  287.286 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 آذر 1401 اعلام شد
20 آذر 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 آذر 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 20 آذر 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 281589 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.    

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 آذر 1401 اعلام شد
13 آذر 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 آذر 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 13 آذر 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  278،532 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 آبان 1401 اعلام شد
29 آبان 1401

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 آبان 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 29 آبان 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی  277.118 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید