برنامه جلسات B2B دوشنبه 1 مهر (فردا) در ایران‌ پلاست

به گزارش اینپیا، برنامه جلسات B2B دوشنبه 1 مهر (فردا) در ایران‌ پلاست با حضور هيئت هاي خارجي، به شرح ذيل است:   مكان: جنب سالن ٣٥، ستاد برگزاري نمايشگاه ايران پلاست 9:30 الی 11 صبح: ويتنام، جمهوري آذربايجان و افغانستان (ولايت نيمروز) 11 الی 12:30: اقليم كردستان عراق 13:30 الی 15: عراق

به گزارش اینپیا، برنامه جلسات B2B دوشنبه 1 مهر (فردا) در ایران‌ پلاست با حضور هيئت هاي خارجي، به شرح ذيل است:

 

مكان: جنب سالن ٣٥، ستاد برگزاري نمايشگاه ايران پلاست

9:30 الی 11 صبح: ويتنام، جمهوري آذربايجان و افغانستان (ولايت نيمروز)

11 الی 12:30: اقليم كردستان عراق

13:30 الی 15: عراق