تفاهمی مهم برای افزایش توان صادرات صنایع تکمیلی

به گزارش اینپیا، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و شرکت بازرگانی پتروشیمی به منظور افزایش همکاری ها در جهت توسعه صنعت پلیمر با رویکرد صادرات صنایع تکمیلی، روز جاری با انعقاد یک یادداشت تفاهم، تصمیم بزرگی را در جهت حمایت واقعی از صنعت پلاستیک و مواد اولیه آن اخذ کردند.   امکان استفاده از توانمندی لجستیکی شرکت بازرگانی پتروشیمی همچون انبارهای خارجی و شبکه […]

به گزارش اینپیا، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و شرکت بازرگانی پتروشیمی به منظور افزایش همکاری ها در جهت توسعه صنعت پلیمر با رویکرد صادرات صنایع تکمیلی، روز جاری با انعقاد یک یادداشت تفاهم، تصمیم بزرگی را در جهت حمایت واقعی از صنعت پلاستیک و مواد اولیه آن اخذ کردند.

 

امکان استفاده از توانمندی لجستیکی شرکت بازرگانی پتروشیمی همچون انبارهای خارجی و شبکه حمل و نقل، پتانسیل واردات و توسعه بازرگانی کارا و شفاف و همچنین افزایش ظرفیت صادرات و واردات هدفمند از مهمترین ویژگی های این تفاهم نامه بود.

 

این تفاهم که با حضور مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی و هیأت رئیسه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بود با هدف تامین مناسب مواد اوليه و كاهش التهابات بازار از طريق فعاليت شفاف و توانمند طبق مقررات و قوانين موجود و همچنین ايجاد امكان استفاده از ظرفیت های صادراتی طرفين جهت صادرات محصولات تکمیلی پتروشیمی منعقد شده است.

 

انعقاد این تفاهم نامه با پیگیری های عملیاتی و حقوقی بسیاری همراه بوده و پس از مدت ها بحث های جدی کارشناسی و فنی به رشته تحریر در آمده و در نهایت به تأیید نهایی رسیده است.

 

گفتنی است که مذاکرات جانبی در زمینه همکاری های دوجانبه همچنان ادامه دارد و خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.