ثبت نام صادركنندگان نمونه ملي؛ تا هفدهم تير

به گزارش اینپیا، علاقه مندان به شرکت در این رقابت ملی با مراجعه به سامانه نمونش (انتخاب صادرکنندگان نمونه) حداکثر تا 17 تیر 96 ثبت نام نمایند.

به گزارش اینپیا، علاقه مندان به شرکت در این رقابت ملی با مراجعه به سامانه نمونش (انتخاب صادرکنندگان نمونه) حداکثر تا 17 تیر 96 ثبت نام نمایند.