جانمایی اولیه 13 سالن ایران پلاست منتشر شد

سایت رسمی نمایشگاه ایران پلاست نقشه 13 سالن جانمایی شده زیر را تا این لحظه منتشر کرد. عمده این سالن ها با همکاری تشکل ها جانمایی شده اند. برای مشاهده روی هر کدام از سالن های  زیر کلیک نمایید: نقشه اولیه سا 6 7 10 27 35 38 38A 38B 40 41 44A 44B   […]

سایت رسمی نمایشگاه ایران پلاست نقشه 13 سالن جانمایی شده زیر را تا این لحظه منتشر کرد. عمده این سالن ها با همکاری تشکل ها جانمایی شده اند.

برای مشاهده روی هر کدام از سالن های  زیر کلیک نمایید:

نقشه اولیه سا 6 7 10 27 35 38 38A 38B 40 41 44A 44B