دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در خصوص واردات و صادرات

به گزارش اینپیا، در ماده 9 این دستورالعمل آمده است:   الف) در راستای تامین نیاز بازار داخل، واردات محصولات دارای کمبود تولید داخلی، با تشخیص و پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تصویب کمیته، از مجتمع پتروشیمی تولیدکننده آن محصول درخواست می گردد. در این موارد محاسبه قیمت تلفیقی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالای وارداتی سازمان حمایت مصرف […]

به گزارش اینپیا، در ماده 9 این دستورالعمل آمده است:

 

الف) در راستای تامین نیاز بازار داخل، واردات محصولات دارای کمبود تولید داخلی، با تشخیص و پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تصویب کمیته، از مجتمع پتروشیمی تولیدکننده آن محصول درخواست می گردد. در این موارد محاسبه قیمت تلفیقی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالای وارداتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و متناسب با تناژ وارداتی مورد تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بر اساس مکانیسم عرضه در بورس صورت می گیرد.

تبصره1 – کمیته نسبت به بررسی و ارایه راهکارهای تامین مواد پتروشیمی از محل واردات برای محصولات پتروشیمی که امکان تولید آن متناسب با نیاز داخلی فراهم نیست (دارای کسری داخلی)، به شرط امکان رقابت قیمتی با محصولات داخلی و یا تامین آن از طریق مجتمع های پتروشیمی دارای بالاترین سهم در بازار داخل یا سایر متقاضیان با پیش بینی الزامات لازم از جمله جلوگیری از دو نرخی شدن کالا اقدام می نماید.

ب) صادرات محصولات پتروشیمی (پلیمری و شیمیایی) صرفاً باید توسط واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی و یا توسط شخصیت های حقوقی دارنده تأییدیه رسمی از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی صورت پذیرد.

تبصره1- گمرک ج.ا.ا مکلف است عملکرد صادراتی این شرکت ها را به تفکیک جزئیات و ماهانه در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت امور صنایع قرار دهد.

مراجع مذکور موظف هستند موارد عدم رعایت این موضوع را در قالب گزارش تحلیلی ماهانه به دبیرخانه کمیته ارایه نمایند.

تبصره2 – فهرست ردیف تعرفه های موضوع این ماده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد و متخلفان، مشمول قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند بود.