راهکارهای دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی برای مدیریت تقاضا

به گزارش اینپیا، در ماده 7 این دستورالعمل آمده است:   راهبری مدیریت تقاضای واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی، به عهده معاونت امور صنایع است و این معاونت در صورت لزوم با همکاری سایر دستگاه های ذیربط مکلف است نسبت به تدوین، اصلاح و بازنگری ابلاغیه ها و همچنین اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای بهینه کردن سهمیه […]

به گزارش اینپیا، در ماده 7 این دستورالعمل آمده است:

 

راهبری مدیریت تقاضای واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی، به عهده معاونت امور صنایع است و این معاونت در صورت لزوم با همکاری سایر دستگاه های ذیربط مکلف است نسبت به تدوین، اصلاح و بازنگری ابلاغیه ها و همچنین اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای بهینه کردن سهمیه ها و نیاز واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی اقدام نماید.

 

تبصره 1- ملاک عمل درخصوص تخصیص سهمیه مواد پتروشیمی جهت تأمین نیاز واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی از طریق سامانه بهین‌یاب بوده و اجرایی نمودن ظرفیت سنجی، تخصیص و راستی‌آزمایی سهمیه این واحدها به عهده سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، مطابق ابلاغیه-های وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور صنایع) است.

 

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت طرح و برنامه) از طریق تبادل اطلاعات با سایر دستگاه ها از جمله شرکت های خدمت رسان (برق و گاز)، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر سامانه ها از جمله ثامن، بورس های کالایی ایران، جامع تجارت ایران، طرح افق (استاندارد سازی فاکتور قیمت) در بستر سامانه بهین یاب، نسبت به راستی آزمایی سهمیه های واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی و لحاظ اصلاحاتی که به تصویب کمیته تخصصی پتروشیمی برای سامانه بهین یاب مصوب می گردد، اقدام و گزارش آن به کمیته ارایه شود.

 

تبصره 3- معاونت امورصنایع وزارت صنعت معدن و تجارت در صورت لزوم موظف است نسبت به ارائه توضيحات ومستندات لازم در خصوص سهمیه های خرید، عملکرد سامانه بهین یاب و نحوه مدیریت تقاضا، به کمیته اقدام نمايد.