راه اندازی سایت شبکه ملی آموزش صنعت پلاستیک

به گزارش اینپیا، دستور جلسه این کمیسیون عبارت بود از: اخبار پیش از دستور، معرفی واحد آموزش شرکت نکو بهینه ماشین (شاملو)، ارائه نحوه درج نیازهای سایت کمیسیون آموزش و گزارش نتیجه جلسات برگزار شده (دکتر مهرانپور، مهندس خاموشی)، تصمیم گیری مجدد در خصوص حضور افغان پلاست، ارزیابی و بازنگری طرح تحول آموزش در صنایع پلاستیک […]

به گزارش اینپیا، دستور جلسه این کمیسیون عبارت بود از: اخبار پیش از دستور، معرفی واحد آموزش شرکت نکو بهینه ماشین (شاملو)، ارائه نحوه درج نیازهای سایت کمیسیون آموزش و گزارش نتیجه جلسات برگزار شده (دکتر مهرانپور، مهندس خاموشی)، تصمیم گیری مجدد در خصوص حضور افغان پلاست، ارزیابی و بازنگری طرح تحول آموزش در صنایع پلاستیک با توجه به پیشرفت های انجام شده و گزارش عملکرد کمیسیون آموزش در سال 95.

 

معرفی واحد آموزش شرکت نکوبهینه ماشین

علی شاملو، سرپرست روابط عمومی شرکت نکوبهینه ماشین در ابتدای جلسه در رابطه فعالیت های واحد آموزش شرکت نکو بهینه ماشین گفت: شرکت NBM از سال 90 فعالیت آموزشی خود را در حوزه دستگاه تزریق پلاستیک شروع کرد. ما یک پکیج آموزشی را شروع کردیم به این صورت که وقتی دستگاه ها به فروش می رسد اپراتور را به صورت رایگان آموزش داده و این مباحث آموزشی به صورت منظم هر 3 ماه یکبار برگزار می کنیم.