صحت سنجی اطلاعات بهین یاب به انجمن ملی صنایع پلیمر واگذار شد/ فراخوان انجمن ملی صنایع پلیمر برای حضور تشکل‌ها در کمیته تخصصی صحت سنجی

به گزارش اینپیا، پس از موفقیت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حوزه گریدبندی PVC ؛ این بار مسئولیت بزرگ‌تر و صحت سنجی کلیه اطلاعات گرید‌های ثبت شده توسط تولیدکنندگان در سامانه بهین یاب به این انجمن واگذار شد. بنا به اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران جهت تعامل و عملکرد علمی و تخصصی بیشتر در این […]

به گزارش اینپیا، پس از موفقیت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حوزه گریدبندی PVC ؛ این بار مسئولیت بزرگ‌تر و صحت سنجی کلیه اطلاعات گرید‌های ثبت شده توسط تولیدکنندگان در سامانه بهین یاب به این انجمن واگذار شد.

بنا به اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران جهت تعامل و عملکرد علمی و تخصصی بیشتر در این کار پژوهشی اقدام به تشکیل کمیته‌ای از متخصصین دانشگاهی در حوزه پلیمر کرده است، لذا از کلیه انجمن‌های فعال صنعت پلیمر کشور (عضو یا غیر عضو) دعوت می شود نماینده‌ای جهت همراهی با این کمیته تخصصی به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران معرفی کنند.