صنعت پلاستیک، بیشترین اشتغال بخش خصوصی را دارد

به گزارش اینپیا، تنها دو روز به پایان مهلت ثبت نام در نخستین همایش «چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک در سال ۹۸» باقی مانده است.   محمدغلی گلستانی، مدیر عامل شرکت پلاستیک طبرستان درباره سال ۹۸ و همایش پیش رو، نکاتی را مطرح نمود که در ادامه می‌بینید.  

به گزارش اینپیا، تنها دو روز به پایان مهلت ثبت نام در نخستین همایش «چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک در سال ۹۸» باقی مانده است.

 

محمدغلی گلستانی، مدیر عامل شرکت پلاستیک طبرستان درباره سال ۹۸ و همایش پیش رو، نکاتی را مطرح نمود که در ادامه می‌بینید.