مطابق برنامه ریزی انجام شده مجمع انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به دور دوم موکول شد

به گزارش اینپیا، از آنجایی که مطابق الزامات اداره ثبت شرکت ها، حضور اعضا و درج امضا در صورت جلسه پایانی مجامع الزامی بوده و با در نظر گرفتن تعداد قابل توجه اعضای انجمن ملی و عدم امکان برگزاری جلسات حضوری در شرایط ویژه کرونا، تصمیم بر آن شد که جلسه دوم مجمع که نیازی به […]

به گزارش اینپیا، از آنجایی که مطابق الزامات اداره ثبت شرکت ها، حضور اعضا و درج امضا در صورت جلسه پایانی مجامع الزامی بوده و با در نظر گرفتن تعداد قابل توجه اعضای انجمن ملی و عدم امکان برگزاری جلسات حضوری در شرایط ویژه کرونا، تصمیم بر آن شد که جلسه دوم مجمع که نیازی به حضور حد نصاب ندارد به صورت نیمه آنلاین برگزار شود.