مهلت ۶ماهه برای ترخیص نسیه حداکثر ۴۰ درصد کالای شرکتهای تولیدی از گمرک

به گزارش اینپیا و به نقل از تسنیم، مهدی میراشرفی در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی در راستای اجرای ماده 38 قانون رفع موانع تولید و به منظور حمایت از کالای تولید داخل، حداکثر مهلت استفاده از ترخیص نسیه‌ کالای وارداتی با نگهداری بخشی از کالا به عنوان نسیه واحدهای تولیدی 6ماه (نیمه بهمن ماه سال 98)اعلام کرد. همچنین […]

به گزارش اینپیا و به نقل از تسنیم، مهدی میراشرفی در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی در راستای اجرای ماده 38 قانون رفع موانع تولید و به منظور حمایت از کالای تولید داخل، حداکثر مهلت استفاده از ترخیص نسیه‌ کالای وارداتی با نگهداری بخشی از کالا به عنوان نسیه واحدهای تولیدی 6ماه (نیمه بهمن ماه سال 98)اعلام کرد.

همچنین تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا و بدون اخذ حقوق ورودی انجام خواهد گرفت.

در ادامه این بخشنامه آمده است، در ترخیص درصدی هر مورد بایستی نسبت به ترخیص حداکثر 40 درصد از کالا و پروانه ورودی به نحوی که تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید برای مدت 3ماه تا تسویه نهایی توسط ذی نفع اقدام گردد.