نقش مهم همایش نوآوری در اتصال شرکت‌ها به نوآوران

موسی نیک عهد، مدیر تحقیق و نوآوری گروه صنعتی برنز (از حامیان معنوی سومین همایش ملی نوآوری در صنعت پلیمر) در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ظرفیت های همایش نوآوری در صنعت پلیمر گفت: به طور کل با توجه به این که صنعت خودرو با توجه به مباحثی که اکنون در جهان وجود دارد، در حال پوست […]

موسی نیک عهد، مدیر تحقیق و نوآوری گروه صنعتی برنز (از حامیان معنوی سومین همایش ملی نوآوری در صنعت پلیمر) در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص ظرفیت های همایش نوآوری در صنعت پلیمر گفت: به طور کل با توجه به این که صنعت خودرو با توجه به مباحثی که اکنون در جهان وجود دارد، در حال پوست اندازی است و به سمت نوآوری حرکت کرده است.

 

وی ادامه داد: اکنون صنعت خودرو در حال حرکت به سمت تکنولوژی های جدید است و مشاهده می کنیم که شرکت های تکنولوژیک در حال تولید خودرو هستند.

 

نیک عهد ادامه داد: با وجود این مهم، صنعت خودرو در کشور همچنان به صورت سنتی فعالیت می کند و با توجه به سرعت انتقال تکنولوژی، دیگر نمی توان انتظار داشت که تولیدکننده ها بتوانند با فناوری سال های گذشته کار کنند.

 

وی ادامه داد: همایش هایی از این دست که مبحث رویکرد نوآورانه در داخل را مورد توجه قرار می دهند و صنعت گران باید این موضوع را به عنوان پیش زمینه برای فعالیت خود در نظر بگیرد.

 

مدیر تحقیق و نوآوری گروه صنعتی برنز ادامه داد: صنعت پلیمر که نقشی کاربردی در صنعت خودرو دارد و این کاربردها به صورت روزافزون در حال افزایش است. از این رو چنین همایش هایی می توانند کمک کنند که شرکت ها بتوانند در حوزه نوآوری به صورت جدی قدم بردارند.

 

وی افزود: این در شرایطی است که تولیدات بسیاری از شرکت ها در سال های اخیر تنها با تغییرات اندک به عنوان محصولات جدید معرفی می شوند.

 

نیک عهد ادامه داد: برای جلوگیری از این اتفاق باید توجه کرد که صنایع بالادستی و مادر که یکی از آنها صنایع پلیمر است می توانند امکان نوآوری را ایجاد کنند؛ چرا که هر چه نوآوری در صنایع بالادستی بیشتر شود، این امکان وجود خواهد داشت که صنایعی مانند صنعت خودرو محصولاتی جدید و نوآورانه را تولید کنند.

 

وی افزود: برای مثال یک شرکت خودرویی نیازمند یک پلیمر مهندسی خاص است تا محصولی جدید را با ویژگی های خاص تولید کند. در این بین اگر این پلیمر در داخل وجود نداشته باشد و با توجه به این که محدودیت هایی برای واردات مواد اولیه وجود دارد، آن واحد خودرویی نمی تواند محصول جدید خود را تولید کند.

 

مدیر تحقیق و نوآوری گروه صنعتی برنز در خاتمه افزود: همایش نوآوری در صنعت پلیمر می تواند نقشی مهم در خصوص اتصال واحدهای نوآور با شرکت هایی که به نوآوری نیاز دارند، ایفا کند.