هم اکنون؛ جلسه کمیته علمی «چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک» در حال برگزاری است

به گزارش اینپیا، جلسه کمیته علمی «چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک» ذیل کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در محل خانه تشکل های اتاق تهران در حال برگزاری است. در این جلسه اعضای کمیته علمی ابتدا به بررسی عملکرد و آنالیز همایشی که در سوم اردیبهشت ماه برگزار شد، پرداختند. گزارشی نیز در این خصوص […]

به گزارش اینپیا، جلسه کمیته علمی «چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک» ذیل کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در محل خانه تشکل های اتاق تهران در حال برگزاری است.

در این جلسه اعضای کمیته علمی ابتدا به بررسی عملکرد و آنالیز همایشی که در سوم اردیبهشت ماه برگزار شد، پرداختند. گزارشی نیز در این خصوص تهیه شده بود که آماری از نظرسنجی های حاضران در همایش استخراج شده بود.

در حال به روز رسان