پنل تخصصی کمیسیون صنعت در حاشیه نمایشگاه اکسپو برگزار می شود

پنل تخصصی کمیسیون صنعت در حاشیه نمایشگاه اکسپو برگزار می شود. مهندس سعید زمانزاده، نائب رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز با موضوع «توسعه ظرفیتهای پایین دست پتروشیمی» در این پنل سخنرانی خواهند داشت.   زمان: دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403 ساعت: 12 الی 14 مکان: سالن کنفرانس شماره یک روبه روی […]

پنل تخصصی کمیسیون صنعت در حاشیه نمایشگاه اکسپو برگزار می شود.

مهندس سعید زمانزاده، نائب رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز با موضوع «توسعه ظرفیتهای پایین دست پتروشیمی» در این پنل سخنرانی خواهند داشت.

 

زمان: دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403

ساعت: 12 الی 14

مکان: سالن کنفرانس شماره یک روبه روی سازمان توسعه و تجارت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران