اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره ابطال بخشنامه 14003 سازمان تامین اجتماعی

اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع «رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 14003 سازمان تامین اجتماعی» دانلود فایل

اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع «رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 14003 سازمان تامین اجتماعی»

دانلود فایل