اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/11/23 لغایت 1402/11/25

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/11/23 لغایت 1402/11/25 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/11/23 لغایت 1402/11/25

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید