آشنایی با قراردادهای بلندمدت در قالب قراردادهای کشف پریمیوم بورس کالای ایران

سرفصلها

۱) آشنایی با قرارداد کشف پریمیوم و مزایای استفاده آن

۲) نحوه طراحی قرارداد کشف پریمیوم بر اساس نیازهای صنعت

۳) ثبت عرضه و تقاضا و تضامین طرفین معامله

۴) مکانیسم کشف نرخ پریمیوم

۵) تسویه قرارداد کشف پریمیوم

۶) تسویه و تحویل کالا در معامله نهایی ناشی از قرارداد کشف پریمیوم

مدرس دکتر جواد فلاح

مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران

دوره آن لاین از طریق اسکای روم

 

دوشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۴ الی ۱۶