بررسی تفکیکی محصولات پلیمری بورس کالا در هفته چهارم دی 1400

محصولات پلیمری در هفته چهارم دی ماه در گروه کالایی مختلف مطابق با جداول زیر معامله شدند که در این گزارش درصد معاملات هر کدام از گریدها ذکر شده است. درصد معاملات صورت گرفته : 📌 پلی بوتادین رابر : 60 درصد 📌 اپوکسی رزین : 20 درصد 📌آلیاژ پلی کربنات :  0 درصد 📌پلی […]

محصولات پلیمری در هفته چهارم دی ماه در گروه کالایی مختلف مطابق با جداول زیر معامله شدند که در این گزارش درصد معاملات هر کدام از گریدها ذکر شده است.

درصد معاملات صورت گرفته :

📌 پلی بوتادین رابر : 60 درصد

📌 اپوکسی رزین : 20 درصد

📌آلیاژ پلی کربنات :  0 درصد

📌پلی کربنات : 0 درصد

📌پلی استایرن مقاوم : 100 درصد

📌پلی استایرن معمولی : 100 درصد

📌پلی استاین انبساطی : 92 درصد

درصد معاملات صورت گرفته :

📌 پلی وینیل کلراید : 98 درصد

📌 پلی پروپیلن نساجی : 92 درصد

📌 پلی پروپیلن گرید فیلم : 79 درصد

📌پلی پروپیلن پزشکی : ۰ درصد

📌 پلی پروپیلن شیمیایی : 81 درصد

📌نخ پلی استر : 96 درصد

 

درصد معاملات صورت گرفته :

📌پلی اتیلن سنگین بادی : 81 درصد

📌پلی اتیلن سنگین اکستروژن : 96 درصد

📌پلی اتیلن سبک فیلم: 60 درصد

📌استایرن بوتادین رابر: 55 درصد

📌پلی اتیلن سنگین لوله : 54 درصد

📌پلی اتیلن سنگین فیلم : 25 درصد

📌پلی اتیلن سنگین دورانی : 82 درصد

📌پلی اتیلن سنگین تزریقی : 100 درصد

📌 پلی اتیلن سبک خطی : 96 درصد

📌 پلی اتیلن سبک تزریقی : 27 درصد

📌پلی اتیلن ترفتالات نساجی : 99 درصد

📌 پلی اتیلن ترفتالات بطری : 100 درصد

📌اکریلو نیتریل بوتادین استایرن : 100 درصد