بررسی تفکیکی معاملات پلیمری در بورس کالا در هفته سوم اسفند ماه

محصولات پلیمری در هفته سوم اسفند ماه در گروه کالایی مختلف مطابق با جداول زیر معامله شدند که در این گزارش درصد معاملات هر کدام از گریدها ذکر شده است. درصد معاملات صورت گرفته : 📌پلی اتیلن سنگین بادی : 100 درصد 📌پلی اتیلن سنگین اکستروژن : 100 درصد 📌پلی اتیلن سبک فیلم: 70 درصد […]

محصولات پلیمری در هفته سوم اسفند ماه در گروه کالایی مختلف مطابق با جداول زیر معامله شدند که در این گزارش درصد معاملات هر کدام از گریدها ذکر شده است.

درصد معاملات صورت گرفته :

📌پلی اتیلن سنگین بادی : 100 درصد

📌پلی اتیلن سنگین اکستروژن : 100 درصد

📌پلی اتیلن سبک فیلم: 70 درصد

📌استایرن بوتادین رابر: 98 درصد

📌پلی اتیلن سنگین لوله : 82 درصد

📌پلی اتیلن سنگین فیلم : 82درصد

📌پلی اتیلن سنگین دورانی : 100 درصد

📌پلی اتیلن سنگین تزریقی : 72 درصد

📌 پلی اتیلن سبک خطی : 74 درصد

📌 پلی اتیلن سبک تزریقی : 67 درصد

📌پلی اتیلن ترفتالات نساجی : 100 درصد

📌 پلی اتیلن ترفتالات بطری : 100 درصد

📌اکریلو نیتریل بوتادین استایرن : 86 درصد

درصد معاملات صورت گرفته :

📌 پلی وینیل کلراید : 100 درصد

📌 پلی پروپیلن نساجی : 98 درصد

📌 پلی پروپیلن گرید فیلم : 89 درصد

📌پلی پروپیلن پزشکی : ۰ درصد

📌 پلی پروپیلن شیمیایی : 70 درصد

📌نخ پلی استر : 76 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد معاملات صورت گرفته :

📌 پلی بوتادین رابر : 33 درصد

📌 اپوکسی رزین : 96 درصد

📌آلیاژ پلی کربنات :  0 درصد

📌پلی کربنات : 88 درصد

📌پلی استایرن مقاوم : 86 درصد

📌پلی استایرن معمولی : 97 درصد

📌پلی استاین انبساطی : 57 درصد