ضرورت بازبینی قیمت گذاری، الزام رشد فزاینده اشتغال پلیمری

محمدحسین بابالو، مشاور ارشد هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در سخنرانی خود به موضوع «نقش دسترسی به مواد اولیه پایه با قیمت جهانی در رقابت پذیری بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی» پرداخت. وی در ابتدا مهمترین فاتکورهای رقابت پذیری را نام برد و گفت: در رقابت پذیری بنگاه های تولیدی مهمترین فاکتور در […]

محمدحسین بابالو، مشاور ارشد هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در سخنرانی خود به موضوع «نقش دسترسی به مواد اولیه پایه با قیمت جهانی در رقابت پذیری بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی» پرداخت.

وی در ابتدا مهمترین فاتکورهای رقابت پذیری را نام برد و گفت: در رقابت پذیری بنگاه های تولیدی مهمترین فاکتور در خارج از کشور یا دقیق تر، در بازار های منطقه‌ای، قیمت‌های تمام شده تولیدات در مقصد است. ساختار صنایع تکمیلی پلیمری به گونه‌ای است که مهمترین پارامتر قیمت تمام شده را بهای مواد اولیه تشکیل می‌دهد تا جایی که متوسط رقم ۶۰ درصد را می‌توان برآورد کرد.

وی افزود: هم اکنون، رقابت بر سر بازارهای منطقه‌ای است و برای کشورهای قدرتمند اقتصادی، هزینه حمل فاکتور چندان مهمی محسوب نمی‌شود. باید آن را تنها یکی از مولفه‌های قیمت تمام شده در مقصد در کنار پیمان‌های تجاری مختلف به شمار آورد.
بابالو در ادامه به بررسی وضعیت رقابت ایران با چین پرداخت و گفت: هرچه فاصله بهای مواد اولیه از کمترین قیمت چین بیشتر باشد، امکان موفقیت کمتراست.