یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه‌های پلیمری برگزار شد

جلسه دوم هیات مدیره چهارم و یکصد و هشتاد وسومین جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه‌های پلیمری ایران، در خانه مستربچ و کامپاند ایران با حضور آقایان زکایی، احمدی، کوشکی، شایسته، سلاحی و علیخانی برگزار شد. در بخش اول جلسه اعضای هیات مدیرع درباره استراتژی انجمن در مواجهه با سیاست‌های انجمن صنایع پلیمر […]

جلسه دوم هیات مدیره چهارم و یکصد و هشتاد وسومین جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه‌های پلیمری ایران، در خانه مستربچ و کامپاند ایران با حضور آقایان زکایی، احمدی، کوشکی، شایسته، سلاحی و علیخانی برگزار شد.

در بخش اول جلسه اعضای هیات مدیرع درباره استراتژی انجمن در مواجهه با سیاست‌های انجمن صنایع پلیمر ایران بحث و مذاکره کرده و برای تعامل بیشتر و بهره‌برداری حداکثری از حضور در انجمن ملی تبادل نظر نمودند.

در بخش دوم جلسه نیز اهداف، وظایف و فعالیت‌های انجمن در دوره جدید به بحث گذاشته شد و در پایان تقسیم‌بندی کاری برای انجام بهینه امور صورت پذیرفت.