رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران مطرح کرد:

بورس کالا، بستر مطمئن تامین پایدار مواد اولیه

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران یکی از راه های مطمئن تامین پایدار مواد اولیه بورس کالاست که توانسته محیط شفاف و رقابتی را هم برای خریداران و هم برای فروشندگان شکل دهد. به گزارش اینپیا؛ سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ضمن بیان این مطلب که […]

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران یکی از راه های مطمئن تامین پایدار مواد اولیه بورس کالاست که توانسته محیط شفاف و رقابتی را هم برای خریداران و هم برای فروشندگان شکل دهد.

به گزارش اینپیا؛ سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ضمن بیان این مطلب که بورس کالا به عنوان یک بستر و پلتفرم معاملاتی، روابط شفافی را میان خریدار و فروشنده برقرار می کند، به کالاخبر گفت: با توجه به تغییراتی که در اقتصاد کشور وجود دارد تامین پایدار مواد اولیه را حتما باید از طریق راه های مطمئن داشته باشیم.

وی افزود: در این مسیر هم تامین مالی مطمئن و هم قیمت های منصفانه ای برای خریدار و فروشنده شکل خواهد گرفت.

ترکمان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به روند بازارهای پلیمری در چند سال اخیر و معایب قیمت گذاری دستوری در بازارها اظهار کرد: در سال های 97 قیمت برخی مواد پلیمری به صورت دستوری 6 هزار تومان در نظر گرفته می شد در حالی که همان محصول در بازار آزاد 18 هزار تومان خرید و فروش می شد. این تفاوت قیمت ها منافعی را متوجه عده ای می کرد و چون سفته بازی را شکل می داد، در نتیجه قدرت رقابت را از خریدار و فروشنده می گرفت.

وی تصریح کرد: با بکارگیری ابزارهای مختلف بورس کالا، شاهد بودیم که در سال 1400 افزایش حجم فروش پلیمرها در بورس کالا نسبت به سال ماقبل آن 10 درصد رشد داشته و به سه میلیون و 780 هزار تن رسید.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان کرد: به عنوان مصرف کننده پیشنهادات و ابزارهایی برای بهبود شفافیت به بورس کالا ارایه کرده ایم و امیدواریم این تعامل خوب میان صنایع پایین دستی و بورس کالا ادامه یابد.

وی در خاتمه گفت: خوشبختانه صنایع پلیمری سواد خرید از بورس کالا را به خوبی کسب کرده اند و به صورت حرفه ای از ابزارهای بورس کالا استفاده می کنند و این سواد به کمک صنعت آمده است.