نیما در مسیر بازار آزاد

به گزارش گروه تحلیل بازار انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، کاهش نرخ روزانه دلار نیمایی، زمینه ساز کاهش قیمت های پایه و تزریق رکود به معاملات بورس کالاست.   پس از آن که ارزش اسکناس آمریکایی از انتهای دو هفته گذشته به جهت از سرگرفته شدن مجدد مذاکرات برجام در مسیر کاهشی قرار گرفت و […]

به گزارش گروه تحلیل بازار انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، کاهش نرخ روزانه دلار نیمایی، زمینه ساز کاهش قیمت های پایه و تزریق رکود به معاملات بورس کالاست.

 

پس از آن که ارزش اسکناس آمریکایی از انتهای دو هفته گذشته به جهت از سرگرفته شدن مجدد مذاکرات برجام در مسیر کاهشی قرار گرفت و اکنون با تقویت امیدها به توافق برجام در کانال 29 هزارتومانی سکنی گزیده است، نرخ نیما هم که بیشتر از هر زمانی به بهای آزاد نزدیک شده بود، پس از مدت ها حالا تغییر جهت داده است و ارقام منفی را در بهای روزانه خود ثبت می کند.

شواهد و تجارب همواره نشان از آن دارد که بهای نیمایی ارز با تاخیر و به تبعیت از نرخ آزاد خود در مسیر کاهشی و یا افزایشی قدم برمیدارد، اما سیاست بانک مرکزی در راستای نزدیکی هر چه بیشتر این دو نرخ از ماه گذشته منجر به حرکت صعودی نسبتا مداوم آن در هفته های گذشته شده است، اما به هر حال افت محسوس و بیش از دو هزار تومانی بهای آزاد ارز، فضا را برای رشد آن محدود کرد تا شاهد تغییر جهت آن در این هفته باشیم. این تغییر مسیر در وهله اول شرایط را برای افت نرخ میانگین هفتگی دلار نیمایی که مبنای محاسبات قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی است و با تداوم افت نرخ بازارهای جهانی تقویت هم شده است، فراهم میکند و از سوی دیگر از ثبت رقابت های غیر منطقی هم با کاهش فاصله با دلار آزاد و همگرایی که رخ داده است، جلوگیری میکند. به نظر میرسید که این افت روزانه فعلا تداوم داشته باشد و براین اساس رکود در معاملات تالار بورس کالا محتمل است. رکودی که از هفته گذشته و با ثبت کمترین معاملات سال به صورت جدی آغاز شده است.