بررسی اثرات کاهش حقوق ورودی در صنعت پلاستیک

بررسی اثرات کاهش حقوق ورودی در صنعت پلاستیک به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه حقوق ورودی واردات، هیات دولت سود بازرگانی و تعرفه گمرکی ۴۰۰ کالا را تغییر داد. بنابر گزارش اینپیا، نمودارفوق اثرات این تغییر را در مجموع مأخذ حقوق ورودی ماشین آلات ساخت پلاستیک ( مانند دستگاه های تزریق ساخت پلاستیک، […]


بررسی اثرات کاهش حقوق ورودی در صنعت پلاستیک

به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه حقوق ورودی واردات، هیات دولت سود بازرگانی و تعرفه گمرکی ۴۰۰ کالا را تغییر داد.

بنابر گزارش اینپیا، نمودارفوق اثرات این تغییر را در مجموع مأخذ حقوق ورودی ماشین آلات ساخت پلاستیک ( مانند دستگاه های تزریق ساخت پلاستیک، اکسترودر و…)، کامپاندهای پلاستیک (مانند کامپاند پلی اتیلن و…) و مواد اولیه خام پلاستیک (مانند پلی پروپیلن، پلی استایرین و …)در سال 1401 نسبت به سال 1400 نشان می دهد.
این نمودار کاهش 10درصدی مأخد حقوق ورودی ماشین آلات ساخت پلاستیک وکامپاندها در سال 1401 و کاهش یک درصدی مواد خام اولیه پلاستیک را در پی این تغییر نشان می دهد.