تحلیل بودجه 1401 و تأثیر آن بر اقتصاد صنایع پلاستیک

دکتر افسانه شفیعی مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران درباره تحلیل بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر اقتصاد صنایع پلاستیک گفت: تکیه بودجه ۱۴۰۱ بر درآمدهای مالیاتی است و حساب چندانی بر درآمدهای نفتی باز نشده است و بروز […]

دکتر افسانه شفیعی مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران درباره تحلیل بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر اقتصاد صنایع پلاستیک گفت: تکیه بودجه ۱۴۰۱ بر درآمدهای مالیاتی است و حساب چندانی بر درآمدهای نفتی باز نشده است و بروز کسری بودجه در محدوده ۹۹ تا ۲۴ درصدی رقم بودجه مصوب ۳۱ تا ۸۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در بخش واگذاری دارایی‌های مالی هم تلاش دولت مبنی بر اتکای کمتر به استقراض بوده با احتساب ۳۹ حدوداً ۱۰ درصدی هزینه‌های مالی در صنایع تولید پلاستیک تاثیر افزایش نرخ بهره تامین مالی و هزینه تولیدات این صنایع ۳ تا ۴ درصد واحد خواهد بود.
او افزود: از مجاری اثر گذار قانون بودجه بر صنایع پلاستیک شامل رقم بودجه و کسری مالیات نرخ ارز افزایش نرخ ارز انرژی و تامین مالی می توان نام برد و اگر فرض کنیم هیچ کسری بودجه وجود نداشته باشد با توجه به افزایش مخارج دولت در واقع افزایش تقاضا داریم که منتهی می‌شود به افزایش رشد قیمت، به ازای هر ۱۰ درصد می تواند ۲ درصد تورم داشته باشد از سوی دیگر افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد نقدینگی و در نتیجه شتاب گیری تورم همراه است به ازای هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی رشد تولید معادل ۵ درصد خواهد بود.
شفیعی بیان کرد: موضوع دومی که باید به آن توجه شود بحث مالیات هاست موضوع رشد ۶۷ و نیم درصدی مالیات بر ارزش افزوده و ۱۴۵ ۸ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی را در بودجه داریم به هر میزان مالیات بر صنعت که مشکل بالادستی دارد تا به ارز حکم کشش می شود و هزینه تمام شده بنگاه ها هم بالاتر می شود و تنوع زنجیره عرضه دیرتر پاسخ داده میشود.
او گفت: از سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باعث تورم و تولید زیر ظرفیت و کاهش کشش قیمتی را به وجود می آورد و تورم بخش صنعت ۵۶ درصد و صنعت پلاستیک ۵۱ درصد رشد قیمت داشته ۳ درصد رشد مقداری تولید در بخش صنعت وجود داشته است که سهم بخش پلاستیک کمتر از با سه دهم درصد در مقابل ۵۱ درصد رشد قیمت در چنین شرایطی ممکن است اوضاع به نحوی پیش رود که در مدار تورم حرکت شود. اما در چنین شرایطی ممکن است صنایعی که اکنون مشکلی ندارند و با توجه به نظام قیمت گذاری فعلی که ۲۰ درصد امکان افزایش قیمت مازاد بر هزینه را به صنایع می‌دهد وضعیت مطلوب خود را حفظ کنند اما از یک جایی به بعد که ابر تورم ایجاد شود این شرکت‌ها برای بازاندیشی دچار مشکل می‌شوند بنابراین برای شرکت هایی که در شرایط فعلی وضعیت مطلوبی دارند باید نظام بازمهندسی را از همین حالا آغاز کنند.
شفیعی گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم تا پیش از این ماشین آلات صنعتی معاف از مالیات بودند اما اکنون این موضوع در اختیار دولت قرار گرفته و شاهد آن هستیم که از ۱۶ درصد به ۹۶ درصد با وجود کاهش مغز طرف رسیده است اما این رقم با عرض ۴۲۰۰ تومانی بوده که همین موضوع باز هم به افزایش هزینه برای صنایع منجر می شود.
شفیعی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ اگر ۵۷ درصد شورای کار و در صنعت محاسبه کنیم با سهم ۸ تا ۱۰ درصدی نیروی کار افزایش ۴۵ درصدی در قیمت تمام شده پلاستیک برآورد می‌شود. همچنین نظام هدفمندسازی یارانه ها هم با افزایش قیمت انرژی دریافتی صنایع افزایش هزینه را رقم می‌زند.
او گفت: اگر قرار باشد وارد بازارهای جهانی شویم باید این اتفاق به صورت دسته جمعی رخ دهد و این نیازمند حمایت دولت است که ذیل عنوان حمایت از صادرات اصلی وزارتخانه‌های ذیربط انجام میشود.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت درباره چاره اندیشی وضعیت فعلی گفت: یکی یکی از راههای چاره در شرایط فعلی این است که ساختار بازار باید بازطراحی شود گروه های اقتصادی با منافع مشترک باید برای کاهش هزینه تمام شده از طریق افزایش مقیاس تولید در کنار یکدیگر تجمیع شوند.از سوی دیگر برای گسترش بازار فروش در بخش خارجی همراه حرکت از مبنای عملکرد تولید زنجیره تامین بر توسعه زنجیره ارزش باید برنامه ریزی کنیم و به سمت بازار محصولات دارای کشش تقاضای پایین تر حرکت کنیم.