نقش و جایگاه صنایع پلاستیک در اقتصاد ایران

به گزارش اینپیا، دکتر برمک قنبرپور دبیرکل همایش و عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و مدیر عامل مجتمع پلاستیک طبرستان در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۱ درباره نقش و جایگاه صنایع پلاستیک در اقتصاد ایران گفت: در سال ۱۳۹۶ سری زمانی تولید ناخالص داخلی […]

به گزارش اینپیا، دکتر برمک قنبرپور دبیرکل همایش و عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و مدیر عامل مجتمع پلاستیک طبرستان در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۱ درباره نقش و جایگاه صنایع پلاستیک در اقتصاد ایران گفت: در سال ۱۳۹۶ سری زمانی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت کاهش پیدا کرد و سال ۹۸ اما این روند افزایشی بود. رشد تولید ناخالص داخلی هم از سال ۹۸ روند صعودی داشت در سال ۹۹، رقم ۳۴۲ هزار میلیارد تومان در بخش صنایع و معادن سهم تولید ناخالص داخلی بوده که در سال ۱۴۰۰  به ۳۴۱.۶۵ رسید. در صنعت رشد بهتری رخ داده است از رقم ۲۰۴،۲۲ در سال ۹۹ به ٢١١،١٧ در سال ۱۴۰۰ رسیدیم یعنی سهم ۱۵ درصدی صنعت از کل تولید ناخالص داخلی حفظ شده است.

او افزود: تولید ناخالص داخلی با قیمت جاری در سال ۱۳۹۹،رقم ۷۸۹ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۳۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده چشم انداز بخش حقیقی اقتصاد ایران و در سال ۱۴۰۱ با توجه به پیش بینی خشکسالی و عدم پیش‌بینی افزایش قابل توجه به صادرات نفتی و مشکلات زیرساختی بخش صنعت در تامین انرژی و مطلوبی ندارد. پیش بینی صندوق بین‌المللی پول ۲ درصد، بانک مرکزی ۴ درصد و بانک جهانی ٢.۴ درصد را نشان می‌دهد در حالی که هدف‌گذاری سال ۱۴۰۱، میزان ٨ درصد بوده است.
قنبرپور درباره جمعیت شاغل در این صنعت گفت: در زمستان۱۴۰۰ جمعیت شاغل در بخش صنعت ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزار نفر بوده است که نسبت به فصل مشابه در سال ۹۹ به میزان ۳۹ هزار نفر افزایش داشته است. تعداد شاغلان در صنعت در بهار ١۴٠١، رقم ۴ میلیون و ١٣٨ هزارنفر بوده که ١٧٠،٢٨۵ نفر با سال قبل تفاوت دارد.
او افزود: در فروردین ۱۴۰۱ در مقدار تولید محصولات و سفارشات جدید و فروش انتظارات روند کاهشی داشته است. همچنین نرخ ماهانه دلار هم با انتظارات از احیای برجام در اواخر سال گذشته کاهش یافت اما اکنون روند صعودی است.
قنبرپور درباره پیش‌بینی نرخ بیکاری هم گفت: پیش بینی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول ده درصد و بانک جهانی ١٠.۵درصد در حالی که هدف گذاری امسال٧.٩ درصد بوده است بررسی تحولات بازار کار در زمستان۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد که بیکاری کل در زمستان۱۴۰۰ ۹.۴ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣/. درصد کاهش داشته است.
او بیان کرد: وضعیت واردات کل مواد پلیمری هم ۴۵۰ هزار تومان در سال ۹۹ بوده که به ۵۵۸ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است.تخمین ارزش کل بازیافت مواد پلیمری در سال ۱۳۹۹ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده تخمین حجم کل بازیافت مواد پلیمری هم در سال ۹۹ ۷۵۰ هزار تومان بوده که در سال ۱۴۸۰ هزار تن رسیده است.
قنبرپور درباره ارزش معاملات انجام شده هم گفت: در زمینه نقش درآمدزایی در ارزش معاملات انجام شده در سال ۱۴۰۰ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بوده مجموع ارزش مواد اولیه وارداتی ۲۱ و شش هزار میلیارد تومان و تخمین کل فروش صنایع پلاستیک ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که نرخ رشد ۷۷ درصدی را نشان می دهد.
او بیان کرد: امسال نقش پلاستیک از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است در بحث اشتغال زایی حجم کل معاملات مواد پلیمری در بورس کالا در سال ۱۴۰۰ ۳۵۸۷ هزار تن بوده است که جمع کل مواد پلیمری شکل داده شده چهار هزار و ۴۵۰ هزار تومان در سال ۹۹ بوده که سال ۱۴۰۰ به چهار هزار و نهصد و چهل و پنج هزار تومان رسیده که رشد ۱۳ درصدی داشته است.
قنبرپور درباره صادرات محصولات پلیمری هم گفت: صادرات محصولات پلیمری دو و نیم برابر پیشران‌های صادراتی است این رقم در کشورهای توسعه یافته نزدیک ۶۰ درصد بوده از این رو نیاز به توجه جدی به پیشران های صادراتی برای توسعه این بخش ضروری است.
او خاطرنشان کرد: جایگاه زنجیره ارزش صنایع پلیمر در صادرات کشور یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار سهم صادرات مستقیم صنایع تکمیلی پلیمری بوده که دو میلیارد و ۷۰ میلیون دلار صادرات غیرمستقیم زنجیره و سه میلیارد و سیصد و بیست میلیون دلار مجموعه صادرات مستقیم و غیرمستقیم تولید در زنجیره ارزش صنایع تکمیلی پتروشیمی هایی بوده است.
هیئت عضو هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران در رابطه با ارزآوری صنایع پتروشیمی گفت: سهم ارزآوری صنایع پلاستیک از کل صادرات غیر نفتی ایران در سال ۹۹ رقم ٧.٧ درصد بوده که سال ۱۴۰۰ به ٧ درصد رسیده است.
او در پایان درباره چالش ها و راهکارهای صنایع پلاستیک ایران گفت: از جمله چالش‌های این صنعت فقدان شفافیت و رقابت سالم در عرضه و فروش مواد اولیه است که موجب عدم شکل گیری زنجیره ارزش نفت و پتروشیمی پلیمر و پلاستیک می‌شود همچنین بحران دستیابی به منابع انسانی کارآمد مشکلات مربوط به تامین انرژی به ویژه برق تسهیل مبادلات ارزی و کاهش مشکلات ناشی از شهرت ناشی از شوک های تغییر ارزش ارز امکان دستیابی به تکنولوژی روزآمد در تولید مواد پلیمری و شیمیایی و همچنین بازنگری موافقتنامه های تجاری در عرصه بهره‌مندی از فرصت بازارهای جدید صادراتی از سایر چالش‌های این صنعت به شمار می رود.