دکتر هادی اخلاقی؛ مدیرعامل بانک تجارت ایران

گشایش در تجارت و حمایت از صنعت

دکتر هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت ایران در همایش ارتقا فروش اعتباری محصولات در شرکت‌های پتروشیمی پلیمری گفت: این همایش مربوط این همایش مربوط به زنجیره تامین مالی است که بانکها باید عهده دار شوند در حال حاضر در تولید ناخالص ملی کشور صنعت پتروشیمی پیشگام است و بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور […]

دکتر هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت ایران در همایش ارتقا فروش اعتباری محصولات در شرکت‌های پتروشیمی پلیمری گفت: این همایش مربوط این همایش مربوط به زنجیره تامین مالی است که بانکها باید عهده دار شوند در حال حاضر در تولید ناخالص ملی کشور صنعت پتروشیمی پیشگام است و بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور از طریق این صنعت تامین می‌شود. بنابراین سهم صنعت پتروشیمی کشور در چرخش اقتصادی قابل توجه است اما همانطور که گفته شد، قابلیت توسعه این صنعت بسیار بالاست و چشم انداز وسیعی برای اثرگذاری این صنعت در عرصه اقتصادی دیده شده است که برای تحقق نیاز به برنامه ریزی جامع و عملیاتی دارد.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون با تغییرات در نرخ ارز، نیازمندی های ریالی به خصوص در صنایع تکمیلی افزایش یافته و این در حالی است که نقدینگی کشور به دلیل محدودیت ها با مشکل مواجه شده است.
اخلاقی بیان کرد: بانک مرکزی تمرکز را بر توسعه بازار سرمایه قرار داده و بانک تجارت هم در این راستا به میدان آمده و در زمینه پوشش نیازهای کوتاه‌مدت از جمله نیاز به تامین اعتبار اقداماتی انجام داده است.
وی بیان کرد: در راستای تامین اعتبار تلاش شده از ابزارهای خرید مدت دار از جمله اوراق گام استفاده شود. در این راستا ۵٠ هزار میلیارد در سه ماه نخست امسال به عنوان سهیمه برای بانک تجارت مشخص شده که ١٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد طرح تاکنون پذیرفته شده است و ۶ هزار و ۵٠٠ میلیارد از اعتبارت هم تاکنون محقق شده است. با تغییر در رویکرد بانک مرکزی امید است در هفته جاری خریدهای مدت دار فعال تر شود.
اخلاقی گفت: برای استفاده از ابزارهای اعتباری سامانه هایس تعیین شده که یکی از آن ها زنجیره تامین مالی است اما باید توجه کرد این به معنای نقدینگی نیست بلکه ضمانتی است که در تمام بخش ها باید به واسطه حضور بانک‌ها تامین شود.
مدیر عامل بانک تجارت بیان کرد: بانک تجارت تلاش کرده تا با تمام بازیگران این عرصه وارد مذاکره شود اما متقاعدسازی نهادها بسیار دشواراست و دغدغه هایی که درباره سیاست‌گذاری پولیوجود داردمانع از آن شده که بانک‌ها با دست باز ورود کنند.
اخلاقی در ادامه گفت: چرخیدن چرخ اقتصادی در شرایط فعلی که نرخ ارز با ابتدای سال بسیار متفاوت است موضوع مهمی است و نیاز به نقدینگی با توجه به تغییرات نرخ ارز افزایش یافته است از همین رو باید به سمت برنامه های عملیاتی حرکت کرد که ال سی داخلی یکی از آن‌هاست و بانک تجارت تلاش می کنند خدمات مطلوبی به تولیدکنندگان ارائه کند.