یادداشت علی لشکری، عضو هیات رئیسه جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران

روایتی از وحدت تشکلی در روزگار عدم قطعیت ! ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حافظه تاریخی انجمن ملی صنایع پلمیر ایران ماندگار خواهد شد اتفاق بزرگی رقم خورد و ۱۹ تشکل عضو انجمن ملی همراه با بزرگان ، پیشکسوتان ، اعضای هیات مدیره ادوار انجمن و فعالان اقتصادی زنجیره ارزش صنایع پلیمر و پلاستیک و صنایع […]

روایتی از وحدت تشکلی در روزگار عدم قطعیت !
۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حافظه تاریخی انجمن ملی صنایع پلمیر ایران ماندگار خواهد شد

اتفاق بزرگی رقم خورد و ۱۹ تشکل عضو انجمن ملی همراه با بزرگان ، پیشکسوتان ، اعضای هیات مدیره ادوار انجمن و فعالان اقتصادی زنجیره ارزش صنایع پلیمر و پلاستیک و صنایع مرتبط ، در کنار برخی از مسئولین دولتی و شرکت های پتروشیمی ، در شروع سالی که به عدم قطعیت معروف شده ، به بهانه افطار و تجدید سنت دیدار نوروزی ، با حضور صمیمانه خود نشان دادند که برای تحقق مطالبات توسعه صنایع تکمیلی ، نیاز بیشتری به بهره گیری از ظرفیت های تشکلی دارند .
عکس فوق حاکی از آنستکه مسیر بنیان گذاران انجمن ملی بر مبنای وحدت ، دوستی و انسجام بخش خصوصی و در جهت منافع ملی طراحی شده و هم چنان به کمک نسل جدید تری از مدیران صنعتی دانش بنیان تداوم خواهد یافت . انشاا…

علی لشکری
۲۹ فروردین ۱۴۰۱