تصویر نامه اتاق مشترک ایران و عمان

 تصویر نامه اتاق مشترک ایران و عمان درخصوص برقراری خط کشتیرانی بین بندر ایران و بندر صحار برای دانلود فایل در لینک زیر کلیک کنید دانلود فایل  

💢 تصویر نامه اتاق مشترک ایران و عمان درخصوص برقراری خط کشتیرانی بین بندر ایران و بندر صحار
برای دانلود فایل در لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل