جوابیه پتروشیمی خوزستان پیرو درج خبری در اینپیا با موضوع رشد20 درصدی قیمت پایه پلی‌کربنات

به گزارش اینپیا؛ پیرو انتشار خبری با تیتر «رشد ۲۰ درصدی قیمت پایه پلی کربنات پتروشیمی خوزستان پس از سه هفته غیبت! منطقی است؟» در روز شنبه تاریخ 1401/04/04 در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، مبنی بر افزایش 20 درصدی قیمت پایه پلی‌کربنات پتروشیمی خوزستان، روابط‌عمومی پتروشیمی خوزستان جوابیه‌ای به شرح […]

به گزارش اینپیا؛ پیرو انتشار خبری با تیتر «رشد ۲۰ درصدی قیمت پایه پلی کربنات پتروشیمی خوزستان پس از سه هفته غیبت! منطقی است؟» در روز شنبه تاریخ 1401/04/04 در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، مبنی بر افزایش 20 درصدی قیمت پایه پلی‌کربنات پتروشیمی خوزستان، روابط‌عمومی پتروشیمی خوزستان جوابیه‌ای به شرح زیر برای انجمن ارسال کرد:

دانلود فایل