سمت اعضای هیات مدیره در دوره پنجم انجمن ملی صنایع پلیمر ایران مشخص شد   

  به گزارش اینپیا، دویست و سی و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با حضور اعضای هیات مدیره به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد و سمت اعضا در دوره پنجم این انجمن مشخص شد. در این جلسه مهم‌ترین موضوعات مربوط به صنایع پلیمر و همچنین انجمن ملی صنایع پلیمر ایران […]

 

به گزارش اینپیا، دویست و سی و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با حضور اعضای هیات مدیره به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد و سمت اعضا در دوره پنجم این انجمن مشخص شد.

در این جلسه مهم‌ترین موضوعات مربوط به صنایع پلیمر و همچنین انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از جمله وضعیت اجرای طرح مدیریت بازار وزارت صنایع، عرضع تلفیقی پت و… از سوی اعضای حاضر مطرح شد.

در قسمت دستور جلسه سمت اعضای جدید هیات مدیره در دوره پنجم مشخص شد و به تایید اعضا رسید.

آقای دکتر سعید ترکمان به عنوان رییس هیات مدیره با اکثریت آراء

آقای مهندس سعید زمان زاده به عنوان نایب رییس اول و رئیس کمیسیون بازرگانی

آقای دکتر برمک قنبرپور به عنوان نایب رییس دوم و رئیس کمیسیون آموزش

آقای مهندس محمدرضا شاکری به عنوان خزانه دار و رئیس کمیسیون تشکل ها

آقای مهندس بابک شایسته به عنوان رئیس کمیسیون فنی

آقای دکتر مسعود جمالی به عنوان رئیس کمیسیون صادرات

و آقای مهندس علیرضا ترک به عنوان رئیس کمیته روابط عمومی انتخاب شدند.

در ادامه جلسه با توجه به عدم حد نصاب افراد در مجمع عمومی فوق العاده در مورد تاریخ جدید این مجمع بحث و مقرر شد تاریخ بعدی آن از طرف دبیرخانه انجمن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

همچنین در پایان جلسه،در مورد برنامه واهداف انجمن در دوره پنجم مقرر شد با بحث و نظر اعضا در جلسه بعدی هیات مدیره انجمن به صورت جامع و کامل مطرح شود.