رایزن بازرگانی ایران در سوریه و لبنان :معرفی بازار سوریه – صادرات محصولات پلیمر

به گزارش اینپیا، سیدمحمدحسین سجادنژاد، رایزن بازرگانی ایران در سوریه و لبنان در سخنرانی خود به موضوع «معرفی بازار سوریه-صادرات محصولات پلیمر» پرداخت. وی در ابتدا ضمن اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه گفت: از سال ۹۰ به بعد، کالاهای با ارزش افزوده ۵۰ درصد مشمول موافقتنامه تجارت آزاد هستند. به لحاظ کلی […]

به گزارش اینپیا، سیدمحمدحسین سجادنژاد، رایزن بازرگانی ایران در سوریه و لبنان در سخنرانی خود به موضوع «معرفی بازار سوریه-صادرات محصولات پلیمر» پرداخت.
وی در ابتدا ضمن اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه گفت: از سال ۹۰ به بعد، کالاهای با ارزش افزوده ۵۰ درصد مشمول موافقتنامه تجارت آزاد هستند. به لحاظ کلی توافق شده که کف تعرفه ۴ درصدی به صفر برسد. همچنین احتمالا ارزش افزوده ۵۰ درصدی به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.
وی سپس گفت: موقعیت ژئوپلوتیک سوریه در دریای مدیترانه بسیار با اهمیت است که ما نیز می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
وی افزود: سوریه برای چرخش به اقتصاد آزاد، از مکانیزم BOT استفاده کرد. در این مکانیزم، شرکت‌های خصوصی را در بحث سرمایه‌گذاری جذب کردند. صنایع متنوعی در سوریه راه اندازی شد. ترکیه از این فرصت استفاده کرد و سرمایه گذاری گسترده ای در سوریه انجام داد که سبب شد شهر حلب سوریه تبدیل به یک شهر صنعتی گردد.
وی ادامه داد: جامعه ۲۳ میلیونی سوریه که اکثرا جزو طبقات متوسط به پایین هستند. این کشور به ویژه شهر هاما و حلب، مصرف کننده محصولات پلیمری به ویژه محصولات مرتبط به تولید کفش هستند.
سجادنژاد سپس گفت: سوریه برای حمایت از صنایع داخلی خود و مشکل تامین ارز، برخی کالاها را ممنوع الورود کرده است اما خوشبختانه محصولات پلیمری و مواد اولیه پلیمری جزو این ممنوعیت ها نیستند.
او در ادامه بیان کرد: دولت سوریه تمرکز زیادی بر برگزاری نمایشگاه های تجاری گذاشته است که بخش خصوصی ما می‌تواند از این نمایشگاه‌ها استفاده کنند.