دبیر علمی دومین همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری: فرایند انتخاب صادرکننده پویا

  توفیقی با اشاره به مزایای صنعت پلیمر گفت: یکی از صنایعی که مزیت نسبی خوبی دارد پلیمر بوده و توصیه ما به عنوان برگزار کننده همایش این است که فعالان اقتصادی این حوزه سرمایه گذاری خود را گسترش دهند. در سال ١۴٩٩ جمعا ٣ میلیارد و ٣٢٠ میلیون دلار صادرات صنعت غیرنفتی ایران بوده […]

 

توفیقی با اشاره به مزایای صنعت پلیمر گفت: یکی از صنایعی که مزیت نسبی خوبی دارد پلیمر بوده و توصیه ما به عنوان برگزار کننده همایش این است که فعالان اقتصادی این حوزه سرمایه گذاری خود را گسترش دهند. در سال ١۴٩٩ جمعا ٣ میلیارد و ٣٢٠ میلیون دلار صادرات صنعت غیرنفتی ایران بوده و نشان میدهد صنعت پلیمر ظرفیت خوبی دارد ٧٣ درصد صادرات غیرنفتی برای این صنعت است.
او درباره فرایند انتخاب صادرکننده پویا گفت: در ایران از سال ٧٩ صادرکننده ملی و صادرکننده استانی معرفی می‌شود و ما به دنبال این بودیم معیارها روایی مناسب داشته باشد و خروجی مشابه صادرکننده ملی نباشد. هدف ما از این انتخاب ایجاد انگیزه برای شرکت های کوچک تر بود از همین رو معیارهای در نظر گرفته شده رشد صادرات با ٣٠ امتیاز در نظر گرفته شد، یکی دیگر از اهداف ما در این همایش امر آموزش بود بنابراین معیار ساختار صادراتی با ١۵ امتیاز مد نظر قرار گرفت، معیار بعدی موردنظر حفظ و تنوع بازار صادراتی است که با ٣٠ امتیاز در نظر گرفته شد، تنوع اقلام صادراتی هم با ١۵ امتیاز از معیارهای مهم برای ما بود و در نهایت عضویت در تشکل‌های صنعت پلیمر با ١٠ امتیاز در نظر قرار گرفت.
توفیقی درباره زیرگروه هر معیار ادامه داد: در معیار ساختار صادراتی هم ۵ امتیاز برای طرح صادراتی در نظر گرفته شد همچنین داشتن وبسایت چند زبانه و به روز شونده با ۵ امتیاز و کاتالوگ و سایر شبکه های اجتماعی هم ۵ امتیاز را شامل شد. در معیار حفط و تنوع بازارهای صادراتی هم بر اساس تعداد کشورهای هدف صادرات امتیاز در نظر گرفته شد.