فایل ارائه سخنرانان دومین همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری

علاقه مندان به مباحث مطرح شده در دومین همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری در لینک های زیر می توانند این فایل ها را از لینک های زیر دانلود نمایند دریافت فایل سخنرانی دکتر مسعود جمالی با موضوع فرصت های صادراتی صنعت پلیمر دانلود فایل  دانلود فایل مهندس بهناز کاموسی با موضوع نکات ارزشی در زنجیره […]

علاقه مندان به مباحث مطرح شده در دومین همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری در لینک های زیر می توانند این فایل ها را از لینک های زیر دانلود نمایند

دریافت فایل سخنرانی دکتر مسعود جمالی با موضوع فرصت های صادراتی صنعت پلیمر

دانلود فایل 

دانلود فایل مهندس بهناز کاموسی با موضوع نکات ارزشی در زنجیره توسعه صنایع پلیمری

دانلود فایل 

دریافت فایل سخنرانی جناب آقای توفیقی با موضوع بررسی فرصت های صادراتی بازار اوراسیا

دانلود فایل

دریافت فایل سخنرانی عباس عبدالخانی با موضوع مقایسه فضای کسب و کار تجاری بین سلطنت عمان و قطر (با رویکرد فرصت های تجاری صادرات مجدد محصولات ایرانی به بازارهای جهانی)

دانلود فایل 

دریافت فایل سخنرانی  آقای محمد حسین سجادنژاد با موضوع معرفی بازار سوریه – صادرات محصولات پلیمر

دانلود فایل 

دریافت فایل سخنرانی دکتر یاووز ارغلو با موضوع بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری دوجانبه بین صنایع پلیمر و پلاستیک ایران و ترکیه

دانلود فایل 

 

دریافت فایل سخنرانی  دکتر سعید ترکمان با موضوع مطالبات صنعت و عوامل تاثیر گذار بر تسهیل صادرات صنایع پلیمری

دانلود فایل 

دریافت فایل سخنرانی دکتر رضا توفیقی با موضوع فرآیند انتخاب صادرکننده برتر

دانلود فایل 

دریافت فایل سخنرانی دکتر محمود استقلال با موضوع بررسی پارامترهای تحلیلی در ارزیابی و تحلیل راهبردهای صادراتی

دانلود فایل  

دریافت فایل سخنرانی آقای روح الله شریفی با موضوع ظرفیت های تجاری ایران با پاکستان شناخت بازار پاکستان و توسعه روابط و مناسبات بازرگانی و اقتصادی با پاکستان

دانلود فایل