ساعت :

منابع انسانی

دومین جلسه جذب و نگهداشت منابع انسانی
29 خرداد 1403

دومین جلسه جذب و نگهداشت منابع انسانی

دومین جلسه جذب و نگهداشت منابع انسانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در تاریخ 29.3.1403 برگزار شد مواردی که در این جلسه بررسی شد: ️ بررسی ویژگیهای انگیزشی جذب و نگهداری منابع انسانی ️ارائه در خصوص تحلیل و بررسی راهکارهای جذب و نگهداشت ️ارائه در خصوص کمبود نیروی کار و استفاده از نیروی کار اتباع […]

برو بالا
ساعات ارسال پیام 9 تا 17
سلام؛
به دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خوش آمدید.
در ساعات اداری 9 تا 17 پیام ارسال نمایید.